Nhà phát triển: XiHe Digital (GuangZhou) Technology Co. Ltd.